راهنمای خدماتی نمودن شماره پیامک

راهنمای دریافت خط خدماتی | خدماتی کردن خطوط | راهنمای تبدیل خطوط تبلیغاتی اس ام اس به خدماتی | پیامک خدماتی | پیامک تبلیغاتی

خطوط خدماتی در واقع همان خط و شماره پیامک معمولی (تبلیغاتی) هستند که قابلیت ارسال به لیست سیاه مخابراتی و حتی شماره‌هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند را نیز دارند. از خطوط خدماتی می‌توانید فقط جهت ارسال پیام کوتاه به مشترکین خود استفاده نمایید، این شماره‌ها در بخش بانک منطقه‌ای و کدپستی استفاده نمی‌شوند لذا متن پیامک از این خطوط باید فقط اطلاع رسانی باشد.

درصورتی که حتی به یک شماره غیر از بانک شماره خودتان ارسال انجام دهید، تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه می گردد. در زیر مراحل تبدیل خطوط تبلیغاتی به خدماتی شرح داده شده است.

مراحل خدماتی کردن خطوط پیامکی :

تعهدنامه تعریف شماره خدماتی سرشماره 3000 تعهدنامه تعریف شماره خدماتی سرشماره 5000 تعهدنامه تعریف شماره خدماتی سرشماره 1000 تعهدنامه به شرکت نگین رایانه الماس خراسان