نام فرم توضیحات دانلود
فرم تقاضای شماره و سامانه در صورتیکه برای اولین بار تصمیم به خرید سامانه پیام کوتاه دارید از این فرم استفاده نمایید. آن را تکمیل نموده و مجدد برای شرکت فکس یا ایمیل بفرمایید.
فرم تمدید امتیاز این فرم مخصوص کاربرانی است که تا کنون مشترک ما بوده و پس از گذشت یکسال از تاریخ خرید سامانه نیاز به تمدید مجدد آن را دارند. ( این تمدید و ارسال فرم صرفا در راستای دسترسی به آخرین تغییرات کاربر اعم از تغییر شماره تماس، تغییر آدرس و ... می باشد)
فرم تغییر شماره این فرم مخصوص کاربرانی است که می خواهند با شرکت درطرح ویژه نگین خط 14 رقمی خود را تبدیل به 10 رقمی نمایند.
فرم تغییر اطلاعات کاربر این فرم جهت تغییر مشخصات کاربر فعلی تکمیل می گردد.
Negin Sms Panel (جدول تعرفه و مشخصات پنل نگین) این جدول در راستای آگاهی مشتری از امکانات و خدمات ارزش افزوده سامانه پیامک نگین می باشد(لازم به ذکر است،این امکانات به صورت تکی نیز قابل ارتقا می باشد)
جدول تعرفه پیامک این جدول حاوی تعرفه خرید پیامک در اپراتورها است. با شرکت تماس بگیرید
فرم تقاضای شماره و سامانه ویژه مدارس این فرم ویژه مدارسی است که برای اولین بار درخواست دریافت سامانه دارند. جهت تکمیل درخواست می بایست فرم مربوطه به صورت ممهور به آدرس شرکت فکس یا ایمیل گردد.
فرم تمدید امتیاز (ویژه مدارس) این فرم مخصوص کاربرانی است که تا کنون مشترک ما بوده و پس از گذشت یکسال از تاریخ خرید سامانه نیاز به تمدید مجدد آن را دارند. ( این تمدید و ارسال فرم صرفا در راستای دسترسی به آخرین تغییرات کاربر اعم از تغییر شماره تماس، تغییر آدرس و ... می باشد)